Volume: 4 - Issue: 1, 1/31/22

Year: 2022

Issue Editorial Board

Assoc. Prof. Dr. Mustafa İŞLİYEN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0000-0003-0086-6165
Social Science
Social Science, Communication Studies (Communication and Media Studies), Public Administration, Politics, Sociology
Nurcan EDE İletişim Fakültesi 0000-0002-4097-8367
Journalism, Media Studies, Social Media Studies
Communication Studies (Communication and Media Studies)
Res. Assist. Efe Numan CAN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0000-0002-4788-6553
Communication Studies (Communication and Media Studies)

Aksaray Journal of Communication is a national and international refereed journal that aims to contribute to knowledge by publishing scientific studies in all fields of communication sciences. It should be prepared by using scientific research, methods and models in its field, fill a gap in its field, have original research-based working conditions and should not have been published anywhere before. It should be a research or review that evaluates, criticizes, and reveals new and remarkable views on a previously published article. The journal may also include research in which a concept or theory is discussed, criticized or explained, unpublished full-text papers, biography and compilation articles, translations and book reviews that contribute to the scientific field.

The language of writing is Turkish and English.

It should be prepared by using scientific research, methods and models in its field, fill a gap in its field, have original research-based working conditions and should not have been published anywhere before. It should be a research or review that evaluates, criticizes, and reveals new and remarkable views on a previously published article. The journal may also include research in which a concept or theory is discussed, criticized or explained, unpublished full-text papers, biography and compilation articles, translations and book reviews that contribute to the scientific field.
The language of writing is Turkish and English.

MAKALE YAYIN KURALLARI

 

Aksaray İletişim Dergisi, iletişim bilimleri ile ilgili derleme, araştırma makaleleri, teorik ve kuramsal makaleler, kitap tanıtımı vb. yazıların yer aldığı akademik ve hakemli bir dergidir. Dergi  Temmuz ve  Ocak aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde  yayınlanmamış ya da  yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Yazının, kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması yayınlanması için engel değildir.

Makaleler en az iki hakemin olumlu raporuyla yayınlanır.

Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce'dir. Ancak,  Almanca, Rusça, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinden herhangi biri ile yazılmış yazıların yayınlanması yayın kurulunun kararına bağlıdır.

Dergiye, yayınlanması için gönderilen yazılar, dergi kurallarına göre uygun bir şekilde düzenlenmeli, dergi web sayfasından üyelik işlemleri yapılmalı ve bu üyelik sayfasından gönderiler gerçekleştirilmelidir.

Dergiye gönderilen yazıların tüm hukuki sorumlulukları yazarlara aittir. Dergi sorumluluk kabul etmez.

Yayınlanan yazıların her türlü telif hakkı, Aksaray İletişim Dergisi' ne aittir. Ayrıca yazarlara telif ücreti ödenmez.

Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak hazırlanmış olması şarttır.

Makale sürecindeki tüm gelişme ve sonuçları online olarak çalışmayı gönderen yazara bildirilir. Bilimsel Araştırma Yöntemleri esaslarına göre hazırlanmış çok başarılı çalışmalar editör kararıyla da yayınlanabilir.

Yayınlanmak üzere Aksaray İletişim Dergisi' ne gönderilen çalışma önce editör tarafından incelenir, daha sonra yayın kurulunun görüşüne sunulur ve yayın kurulunun olumlu görüşünden sonra incelemesi için hakemlere gönderilir. Hakem incelemelerinden geçmiş, yazarı tarafından gerekli eksikleri giderilmiş çalışmalar yayın sırasına alınır ve ardından yayınlanır.

Makalelerin inceleme süreci kör hakem tekniğine göre yürütülmesi nedeniyle yükleme yapılacak makalelerde yazarlara ait ya da çalışmanın yazarını açığa çıkaracak nitelikte çalışma başlığına ait her hangi bir bilgiye yer verilmeyecek. İlgili çalışmanın hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar ya da çalışma ile ilgili bilgiler eklenecektir.  Çalışmanın tez özeti, sunulmuş bir bildiri vs. olması durumunda editör mesajla bilgilendirilmelidir.

Yüksek lisans ve Doktora tez özetlerinin yayınlanmasında ilgili çalışmanın daha önce bir jüriden geçmiş olması nedeniyle dergi yayım kapsamı ve yazım kurulları gereğince editörlük tarafından yapılan inceleme sonrası uygun görüldüğünde, hakeme değerlendirmesine gönderilebilir. Olumlu değerlendirmeden sonra özetler yayımlanabilir.

Makale gönderimi esnasında yazar ya da yazarlar için özgeçmiş hazırlanmalı (word ya da pdf) ve ek dosyalar bölümüne yüklenmelidir.

 

Yazım Kuralları

 

1. Aksaray İletişim Dergisi, iletişim bilimleri ile ilgili inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırma vb. nitelikli yazıların yer aldığı akademik ulusal/uluslararası hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen makaleler, yayın kurulunca ön değerlendirmeye alınır ve kurulca belirlenen en az iki hakemin olumlu raporuyla yayınlanır.

2. Aksaray İletişim Dergisi, Temmuz ve Ocak aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

3. Yazılar, bir yayın organında yayımlanmamış veya halen yayın aşamasında bulunmamış, özgün ürünler olmalıdır. Bu kurala; yazının kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması engel değildir. Yüksek lisans ve doktora tezlerinden türetilen çalışmalara yer verilmektedir.

4. Dergimiz yazı sitili Palatino Linotype'dır. Dergimize gönderilecek tüm çalışmaların Makale Şablonu kullanılarak gönderilmesi önem arz etmektedir. Makalenin başlığı ilk sayfanın başına sözcüğün yalnızca ilk harfleri büyük, bold (koyu) ve ortalı olarak Palatino Linotype yazı sitili ile 12 punto, alt başlıkları ilk harfler büyük olmak üzere sola yaslı 12 punto ve bold(koyu) ile yazılmalıdır. Makale gönderim sürecinde yazarın ismi bulunmamalıdır. Makale kabul edildikten sonra yazarın adı başlığın hemen altına sağa yaslı olarak 12 punto bold olarak dipnot şeklinde (Örneğin; Nezahat ALTUNTAŞ DUMAN) yazılmalı; yazar birden fazla ise adları alt alta gelecek şekilde ve sıra numarası birbirini takip edecek şekilde yazılmalıdır. Ayrıcı yazarın veya yazarların akademik ünvanı, görev yeri ve e-posta adresi sayfanın altında dipnot şeklinde 9 punto ile gösterilmelidir. (Örneğin; Arş. Gör. Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, efenumancan@aksaray.edu.tr)

5.Yazılar, A4 boyutundaki kağıdın sadece bir yüzüne, özet ve ana metin 12 punto harf karakteriyle ve Palatino Linotype fontuyla word belgesi olarak yazılmalıdır. Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 2,5’er cm’lik boşluklar olmalıdır. Paragraflar arası 0,6 aralığında fazladan boşluk (aralık/sonra/0,6nk) olmalıdır.

6. Yazalar, http://dergipark.gov.tr/aid adresinden sisteme giriş yaparak üye olmalıdır. Çalışmalarını bu sayfada yer alan sistem üzerinden ulaştırmaları gerekmektedir.

7. Yazarların unvanı ve görev yeri dipnotta gösterilmelidir.

8. Yazılar,  özetler dahil en az 3500, en çok 10.000 sözcük olmalıdır.

9. Yayınlanmasına karar verilen yazılar, dergi web sayfasından pdf olarak sunulmaktadır.

10. Belirtilen ilkeler dahilinde yazıların sorumluluğu (yayında ilklik, kaynak doğruluğu, ileri sürülen görüşler vb.) yazarına aittir.

11. Yayınlanan makalelerin her türlü telif hakkı, Aksaray İletişim Dergisi’ne aittir.

12. Yazılarda 300 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce özet bulunmalı, özetin altında anahtar sözcükler (keywords) yer almalıdır.

13. Çalışmanın şu sırayı takip etmesi uygundur: Başlık, Özet, Anahtar Sözcükler, Yabancı Dildeki Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Ana Metin, Sonuç ve Kaynaklar.

14. Referans göstermede, metin için kaynak gösterme yöntemi olan APA’nın (American Psychological Association) 6. edisyonu kullanılmalıdır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir. APA6

 

Kaynakların Düzenlenmesi

 

1. Kaynaklar, ana metin içerisinde yazar soyadları, tarih ve sayfa numaraları yazılarak verilmelidir: (Aktan, 1996, s. 45) veya (Kalender ve Özodaşık, 1997, s. 63) gibi.

2. Yazarlar ikiden fazlaysa, ilk yazarın soyadından sonra “ve ark” ibaresi kullanılmalıdır: (Campbell ve ark., 1960, s. 28) gibi.

3. Gönderme yapılan kaynaklar birden fazlaysa, noktalı virgülle ayrılmalıdır: (Fiske, 1996, s. 72; Bostancı, 1995, s. 121; Bon, 1979, s. 3) gibi.

4. Kaynakçada sadece ana metinde gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik bir sıra izlemelidir.

5. Bir yazarın birden çok çalışması kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılmalıdır. Aynı yılda yapılan çalışmalar için “a, b,c...” ibareleri kullanılmalı ve bunlar metin içinde yapılan göndermelerde de aynı olmalıdır.

6. Kaynakçada eserleri belirtme şekli aşağıdaki gibi olmalıdır.


WEB SAYFASI (Metin İçinde Gösterimi)


Yazar ve detaylı tarih biliniyorsa:
(Slat, 2019)
(Slat ve Worp, 2019)

Yazar ve sadece yıl biliniyorsa:
(Slat, 2019)
(Slat ve Worp, 2019)

Yazar biliniyor ama detaylı tarih ya da yıl bilinmiyorsa:
(Slat, t.y.)
(Slat ve Worp, t.y.)

Yazar bir kurum/organizasyon bilinmiyor ve detaylı tarih biliniyorsa:
(The Ocean Cleanup, 2019)

Yazar bir kurum/organizasyon ve sadece yıl biliniyorsa:
(The Ocean Cleanup, 2019)

Yazar bir kurum/organizasyon biliniyor ama detaylı tarih ya da yıl bilinmiyorsa:
(The Ocean Cleanup, t.y.)

Yazar bilinmiyor ama detaylı tarih biliniyorsa:
(“Whales Great Pacific”, 2019)

*Yazı başlığının ilk üç kelimesi tırnak içinde verilebilir.

Yazar bilinmiyor ama sadece yıl biliniyorsa:
(“Whales Great Pacific”, 2019)

*Yazı başlığının ilk üç kelimesi tırnak içinde verilebilir.

Hem yazar hem de tarih bilinmiyorsa:
(“Whales Great Pacific”, t.y)
*Yazı başlığının ilk üç kelimesi tırnak içinde verilebilir.

 WEB SAYFASI (Kaynakçada Gösterimi)

Yazar ve detaylı tarih biliniyorsa:
Slat, B. (2019, Nisan 10). Whales likely impacted by Great Pacific garbage patch. The Ocean Cleanup. https://www.theoceancleanup.com/updates/whales-likely-impacted-by-great-pacific-garbage-patch/ adresinden alınmıştır.


Slat, B. ve Worp, C. (2019, Nisan 10). Whales likely impacted by Great Pacific garbage patch. The Ocean Cleanup. https://www.theoceancleanup.com/updates/whales-likely-impacted-by-great-pacific-garbage-patch/ adresinden alınmıştır.


Yazar ve sadece yıl biliniyorsa:
Slat, B. (2019). Whales likely impacted by Great Pacific garbage patch. The Ocean Cleanup. https://www.theoceancleanup.com/updates/whales-likely-impacted-by-great-pacific-garbage-patch/ adresinden alınmıştır.

Slat, B. ve Worp, C. (2019). Whales likely impacted by Great Pacific garbage patch. The Ocean Cleanup. https://www.theoceancleanup.com/updates/whales-likely-impacted-by-great-pacific-garbage-patch/ adresinden alınmıştır.

Yazar biliniyor ama detaylı tarih ya da yıl bilinmiyorsa:
Slat, B. (t.y.). Whales likely impacted by Great Pacific garbage patch. The Ocean Cleanup. Ağustos 15, 2020 tarihinde, https://www.theoceancleanup.com/updates/whales-likely-impacted-by-great-pacific-garbage-patch/ adresinden alınmıştır.

Slat, B., ve Worp, C. (n.d.). Whales likely impacted by Great Pacific garbage patch. The Ocean Cleanup. Ağustos 15, 2020 tarihinde, from https://www.theoceancleanup.com/updates/whales-likely-impacted-by-great-pacific-garbage-patch/ adresinden alınmıştır.

Yazar bir kurum/organizasyon ve detaylı tarih biliniyorsa:
The Ocean Cleanup. (2019, Nisan 10). Whales likely impacted by Great Pacific garbage patch. https://www.theoceancleanup.com/updates/whales-likely-impacted-by-great-pacific-garbage-patch/ adresinden alınmıştır.

Yazar bir kurum/organizasyon ve sadece yıl biliniyorsa:
The Ocean Cleanup. (2019). Whales likely impacted by Great Pacific garbage patch. https://www.theoceancleanup.com/updates/whales-likely-impacted-by-great-pacific-garbage-patch/ adresinden alınmıştır.

Yazar bir kurum/organizasyon ama detaylı tarih ya da yıl bilinmiyorsa:
The Ocean Cleanup. (t.y.). Whales likely impacted by Great Pacific garbage patch. Ağustos 15, 2020 tarihinde, https://www.theoceancleanup.com/updates/whales-likely-impacted-by-great-pacific-garbage-patch/ adresinden alınmıştır.

Yazar bilinmiyor ama detaylı tarih biliniyorsa:
Whales likely impacted by Great Pacific garbage patch. (2019, Nisan 10). The Ocean Cleanup. https://www.theoceancleanup.com/updates/whales-likely-impacted-by-great-pacific-garbage-patch/ adresinden alınmıştır.

Yazar bilinmiyor ama sadece yıl biliniyorsa:
Whales likely impacted by Great Pacific garbage patch. (2019). The Ocean Cleanup. https://www.theoceancleanup.com/updates/whales-likely-impacted-by-great-pacific-garbage-patch/ adresinden alınmıştır.

Hem yazar hem de tarih bilinmiyorsa:
Whales likely impacted by Great Pacific garbage patch. (t.y.). The Ocean Cleanup. Ağustos 15, 2020 tarihinde, https://www.theoceancleanup.com/updates/whales-likely-impacted-by-great-pacific-garbage-patch/ adresinden alınmıştır.


Kitap

 

Akar, E. (2011). Sosyal Medya Pazarlaması: Sosyal Web'te Pazarlama Stratejileri. Ankara: Efil Yayınevi.

Aktan, E. (2017). Sosyal Medya ve Siyasal Katılım. Konya: Eğitim Yayınevi.

 

Çeviri Kitap

Briggs, A., & Burke, P. (2011). Medyanın Toplumsal Tarihi Gutenberg'den İnternet'e... (Ü. H. Yolsal, & E. Uzun, Çev.) İstanbul: Kırmızı Yayınları.

 

Editörlü Kitaplar

Eldeniz, L. (2010). İkinci Medya Çağında Etkileşimin Rolü ve Web 2.0. F. Aydoğan, & A. Akyüz içinde, İkinci Medya Çağında İnternet (s. 18-35). İstanbul: Alfa Yayınları.

 

Makaleler

Güçdemir, Y. (2003). Bilgisayar Ağları İnternetin Gelişimi ve Bilgi Kirlenmesi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 371-378.

Karaçor, S. (2009). Yeni iletişim teknolojileri, siyasal katılım, demokrasi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 121-131.

Khanzode, C. A., & Sarode, R. D. (2016). Evolution of The World Wide Web: From Web 1.0 To 6.0. International Journal of Digital Library Services, 6(2), 1-11.

 

Tezler

Işık, U. (2007). Medya Bağımlılığı Teorisi Doğrultusunda İnternet Kullanımının Etkileri ve İnternet Bağımlılığı. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.

 

Bildiriler

Nath, K., & Iswary, R. (2015). What Comes after Web 3.0? Web 4.0 and the Future. Proceedings of the International Conference and Communication System (I3CS’15) (s. 337-341). India: Shillong.

 

İnternet

Wales, J. (2004, 07 28). Wikipedia Founder Jimmy Wales Responds. (Slashdot.org, Röportaj Yapan) 08 29, 2021 tarihinde https://slashdot.org/story/04/07/28/1351230/wikipedia-founder-jimmy-wales-responds adresinden alındı

Oxford. (2021). New Media. 05 08, 2021 tarihinde https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/new-media?q=new+media adresinden alındı

Mayfield, A. (2008, 08 01). What is Social Media? 06 24, 2021 tarihinde https://icrossing.co.uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/What%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdf             adresinden alındı


Ethical Principles

Journal of Aksaray Communication is committed to upholding the highest standards of publication ethics and observes the following principles of Publication Ethics and Malpractice Statement which is based on the recommendations and guidelines for journal editors developed by the Committee on Publication Ethics (COPE), Council of Science Editors (CSE), World Association of Medical Editors (WAME) and International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). A selection of key points is included below but one should always refer to the documents listed above for full details.

DUTIES OF THE EDITORS-IN-CHIEF
Publication decisions
The handling Editor-in-Chief of the journal is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published, often working in conjunction with the relevant society (for society-owned or sponsored journals). The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always drive such decisions. The Editor-in-Chief may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The Editor-in-Chief may confer with other editors or reviewers (or society officers) in making this decision.

Fair play
An Editor-in-Chief should evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to the author’s race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship or political philosophy.

Confidentiality
The Editor-in-Chief and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers or the publisher, as appropriate.

Disclosure and conflicts of interest
Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or other member of the editorial board to review and consider instead) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern. It should be ensured that the peer-review process for sponsored supplements is the same as that used for the main journal. Items in sponsored supplements should be accepted solely on the basis of academic merit and interest to readers and not be influenced by commercial considerations. Non-peer reviewed sections of the journal should be clearly identified.

Involvement and cooperation in investigations
An Editor-in-Chief should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper, in conjunction with the publisher (or society). Such measures will generally include contacting the author of the manuscript or paper and giving due consideration of the respective complaint or claims made, but may also include further communications to the relevant institutions and research bodies, and if the complaint is upheld, the publication of a correction, retraction, expression of concern, or other note, as may be relevant. Every reported act of unethical publishing behaviour must be looked into, even if it is discovered years after publication.

DUTIES OF REVIEWERS
Contribution to editorial decisions
Peer review assists the Editor-in-Chief in making editorial decisions and through the editorial communications with the author may also assist the author in improving the paper

Promptness
Any selected referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the Editor-in-Chief so that alternative reviewers can be contacted.

Confidentiality
Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorised by the Editor-in-Chief.

Standards of objectivity
Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

Acknowledgement of sources
Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Disclosure and conflict of interest
Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in a reviewer's own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies or institutions connected to the papers.

DUTIES OF AUTHORS
Reporting standards
Authors of reports of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable. Review and professional publication articles should also be accurate and objective, and editorial 'opinion' works should be clearly identified as such.

Data access and retention
Authors may be asked to provide the raw data in connection with a paper for editorial review and should in any event be prepared to retain such data for a reasonable time after publication.

Originality and plagiarism
The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others, that these have been appropriately cited or quoted. Plagiarism takes many forms, from 'passing off' another's paper as the author's own paper, to copying or paraphrasing substantial parts of another's paper (without attribution), to claiming results from research conducted by others. Plagiarism in all its forms constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.

Multiple, redundant or concurrent publication
An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable. In general, an author should not submit a previously published paper for consideration in another journal.

Acknowledgement of sources
Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work. Information obtained privately, for example in conversation, correspondence, or discussion with third parties, must not be used or reported without explicit, written permission from the source. Information obtained in the course of confidential services, such as refereeing manuscripts or grant applications, must not be used without the explicit written permission of the author of the work involved in these services.

Authorship of the paper
Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Disclosure and conflicts of interest
All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed. Examples of potential conflicts of interest which should be disclosed include employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid expert testimony, patent applications/registrations, and grants or other funding. Potential conflicts of interest should be disclosed at the earliest stage possible.

Fundamental errors in published works
When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal’s Editor-in-Chief or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper. If the editor or the publisher learns from a third party that a published work contains a significant error, it is the obligation of the author to promptly retract or correct the paper or provide evidence to the editor of the correctness of the original paper.

Journal Policy

Journal of Aksaray Communication demands no fee for the submission, evaluation and publication processes of the articles. Journal of Aksaray Communication employs double-blind refereeing system. 

Aksaray İletişim Dergisi yazarlardan herhangi bir başvuru veya yayın ücreti talep etmez.