Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2023, Volume 5, Issue 1, 35 - 45, 31.01.2023
https://doi.org/10.47771/aid.1232353

Abstract

References

 • Alova, E. (2013). Latince – Türkçe Sözlük. Ankara: Sosyal Yayınlar.
 • Baloğlu, U. (2018). Ömer Kavur’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Hikaye Akışına Etkisi: Akrebin Yolculuğu. Selçuk İletişim Dergisi. Cilt 11, Sayı 1, s. 349 – 365.
 • Belge, M. (2013). Giriş. 1844 El Yazmaları içinde. İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Cevizci, A. (1999). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Say Yayınları.
 • TDK Büyük Türkçe Sözlük (2011). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Eren, H. (1999). Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Esen, Ş. K. (2002). Sinemamızda Bir ‘Auteur’: Ömer Kavur. İstanbul: Alfa Yayınevi.
 • Fromm, E. (1990). Sağlıklı Toplum. (Yurdanur Salman & Zeynep Tanrısever, Çev.) İstanbul: Pavel Yayınları.
 • Gültekin, G. (2016). Bilinçaltı Karanlığını Aydınlatma Çabaları: Gece Yolculuğu Filmine Dair Psikanalitik Çözümleme. Gülbuğ Erol içinde, Filmin Sonuna Yolculuk. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Marcuse, H. (1990). Tek Boyutlu İnsan. (Aziz Yardımlı, Çev.), İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Marx, K. (2013). 1844 El Yazmaları. (Murat Belge, Çev.) İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Marx, K. (1990). Das Kapital. (Alattin Bilgi Çev.) İstanbul: Sol Yayınları.
 • Ollman, B. (2012). Yabancılaşma: Marx’ın Kapitalist Toplumdaki İnsan Anlayışı. (Ayşegül Kars, Çev.). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Seeman, M. (1959), On The Meaning of Alienation. American Sociological Review. Dec. vol. 24, No. 6.
 • Slattery, M. (2008). Sosyolojide Temel Fikirler (Gülhan Demiriz, Çev.) İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Tolan, B. (1981). Çağdaş Toplumun Bunalımı ve Yabancılaşma Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Yayınları.

Yabancılaşma Kavramı Çerçevesinde Gece Yolculuğu Filmi Üzerine Bir Analiz

Year 2023, Volume 5, Issue 1, 35 - 45, 31.01.2023
https://doi.org/10.47771/aid.1232353

Abstract

Bu çalışmada Türkiye sinemasının en özgün isimlerinden biri olan Ömer Kavur'un yönettiği Gece Yolculuğu filmi, yönetmenin külliyatını sıkça ziyaret eden yabancılaşma kavramı üzerinden ele alınmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle söz konusu kavramın betimlenmesi üzerinde durulmuş, ardından Ömer Kavur'un sineması ve Gece Yolculuğu filminden bahsedilmiştir. Çalışmanın analiz bölümünde yabancılaşma kavramının Gece Yolculuğu filmine nasıl yansıdığı, karakterleri ve hikâyeyi nasıl şekillendirdiği irdelenmiştir.

References

 • Alova, E. (2013). Latince – Türkçe Sözlük. Ankara: Sosyal Yayınlar.
 • Baloğlu, U. (2018). Ömer Kavur’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Hikaye Akışına Etkisi: Akrebin Yolculuğu. Selçuk İletişim Dergisi. Cilt 11, Sayı 1, s. 349 – 365.
 • Belge, M. (2013). Giriş. 1844 El Yazmaları içinde. İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Cevizci, A. (1999). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Say Yayınları.
 • TDK Büyük Türkçe Sözlük (2011). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Eren, H. (1999). Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Esen, Ş. K. (2002). Sinemamızda Bir ‘Auteur’: Ömer Kavur. İstanbul: Alfa Yayınevi.
 • Fromm, E. (1990). Sağlıklı Toplum. (Yurdanur Salman & Zeynep Tanrısever, Çev.) İstanbul: Pavel Yayınları.
 • Gültekin, G. (2016). Bilinçaltı Karanlığını Aydınlatma Çabaları: Gece Yolculuğu Filmine Dair Psikanalitik Çözümleme. Gülbuğ Erol içinde, Filmin Sonuna Yolculuk. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Marcuse, H. (1990). Tek Boyutlu İnsan. (Aziz Yardımlı, Çev.), İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Marx, K. (2013). 1844 El Yazmaları. (Murat Belge, Çev.) İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Marx, K. (1990). Das Kapital. (Alattin Bilgi Çev.) İstanbul: Sol Yayınları.
 • Ollman, B. (2012). Yabancılaşma: Marx’ın Kapitalist Toplumdaki İnsan Anlayışı. (Ayşegül Kars, Çev.). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Seeman, M. (1959), On The Meaning of Alienation. American Sociological Review. Dec. vol. 24, No. 6.
 • Slattery, M. (2008). Sosyolojide Temel Fikirler (Gülhan Demiriz, Çev.) İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Tolan, B. (1981). Çağdaş Toplumun Bunalımı ve Yabancılaşma Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Özgür İPEK> (Primary Author)
Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi
0000-0002-3337-7539
Türkiye

Early Pub Date January 30, 2023
Publication Date January 31, 2023
Published in Issue Year 2023, Volume 5Issue 1

Cite

APA İpek, Ö. (2023). Yabancılaşma Kavramı Çerçevesinde Gece Yolculuğu Filmi Üzerine Bir Analiz . Aksaray İletişim Dergisi , 5 (1) , 35-45 . DOI: 10.47771/aid.1232353